Sigorta şirketlleri ile yapılan çalışmalarımızın büyük bir bölümünü düzenllenen gerçekdışı rapor ve beyanlarla,bu şirketlerin zarara uğratılmasını önlemeye yönelik çalışmalar oluşturmaktadır.