Firmalar çalışanlarından bazılarını bir üst kadroda görevlendirmek istediklerinde,bu personelin hakkındaki izlenimlerinin doğru olup olmadığını araştırmamızı isttedikleri gibi,kendi açılarından kontrolü zor olan personel hakkında da kişi araştırması istemektedirler. Bu konu bazen önemli üst düzey yöneticilerin rakip firmalarla ilişkisinin olup olmadığını da kapsamaktadır.CV tahkikatları,iş başvurularındaki kayda değer kişilerin araştırmasını kapsamaktadır.